Rapport

Gör-det-själv-hälsa: en rapport från frontlinjen

Ett samverkansprogram mellan Kairos Future och Telia Healthcare

Men hur ska de nya framväxande lösningarna konstrueras för att säkerställa verklig nytta där den kanske mest av allt behövs – i vården och omsorgen av våra äldre? Kan tekniken bara ”släppas ned” i en befintlig verksamhet, eller krävs det förberedelser? Var lurar falluckor, och hur ser och tänker egentligen de tilltänka mottagarna på allt detta?

Under vintern och våren 2014/15 studerade vi tillsammans med Telia Healthcare dessa frågor närmare. Som en del i ett större projekt fick vi möjlighet att resa runt i landet för att prata med och lyssna till äldre medborgare som ingått i försöksprojekt i Västerbotten, Örebro län och Östergötland. Ett urval av de insikter vi hittills samlat på oss redovisas i denna rapport. 

Publicerad: 2015