Trendspaning inför 2016

Sällan har så många genomgripande förändringar sammanstrålat i en och samma punkt. Vi kan på goda grunder tala om skiften i allt från geopolitik, klimat och global ekonomi till teknologi, handel, kultur och värderingar där summan kan leda till skiften på kontinentalsockelnivå och driver den strategiska osäkerheten till nära nog en perfekt storm. Det är i denna perfekta storm som nationer, företag och individer idag befinner sig. Och stormen leder till omprövning av stort och smått. 2016 blir ett år som präglas av disruption, rotation och jakten på frälsning. 

Här kan du ladda ner en sammanfattning från trendföreläsningen "What's On 2016". 

Missa inte heller när Mats Lindgren, VD Kairos Future, berättar om den i TV4 Nyhetmorgon, här