Bloggosfären om män och kvinnor

Är det fortfarande traditionella föreställningar om kön som dominerar i svensk bloggosfär?

I jakten på att förstå hur skribenterna i svenska bloggar skriver om män och kvinnor skickade vi ut vår digitala blodhund Dcipher för att söka spår. Vad vi fann bland annat är följande:

  • Ord som förknippas med män rör i stor grad handling (ofta åt det våldsamma och negativa), sexualitet och att prestera. Kroppen framträder sporadiskt och lite.
  • Ord som figurerar tillsammans med kvinnor i sin tur centreras kring tydliga biologiska aspekter: graviditet, sexualitet och medicin. Konsumtion framträder med fokus på ”klänning.” Till ordet "kvinnor" knyts även ord som i större grad cirkulerar kring utsatthet.
  • Samtidigt är det i ordmolnet om kvinnor som vi finner en tydligare diskussion om arbetsmarknad, företagande, arbete och lön. Språket i molnet om kvinnor är också mer sakligt, seriöst och konstruktivt. 
Ordmold män
Ovan ordmoln "män" och nedan ordmoln "kvinnor". 
 
 
 

Tolkningarna som kan göras av detta är många och vi kommer att resonera kring några av dem i vår kommande Clubrapport ”När könet inte längre spelar samma roll”. Vill du vara med? Läs mer här!