Step up with STEP!

Europeiskt forskningsprojekt om att öka ungas politiska engagemang i miljöfrågor

Kairos Futures kollaborativa platform Co:tunity är basen i detta viktiga treåriga projekt som ska öka ungas politiska engagemang i miljöfrågor. Hur det funkar? Ta en titt här!