Paradigmskifte i arbetslivets värderingar

I snart 20 år har svenskarna värderat trevliga arbetskamrater, intressanta arbetsuppgifter och en bra chef som de tre viktigaste kraven på ett bra jobb. Det visar de långtidsmätningar vi gjort på området sedan mitten av 90-talet. I ett internationellt perspektiv har vi utmärkt oss på de två första punkterna, inga har varit så extrema som vi när det gäller kraven på kompisar och kul arbetsuppgifter. 

Men nu har något hänt. I 2015 års mätningar ser tre i topp ut så här: Fast anställning, trevliga arbetskamrater, mycket semester. På fjärde plats kommer bra chef. Och på femte anställningstrygghet.

De krav som ökat starkast de tio senaste åren är alla av ”instrumentell” karaktär: mycket semester och fritid, bestämda arbetstider och yrke med hög status.

Dags att rita om orienteringskartan för alla som jobbar med rekrytering med andra ord.