De växande kravens tyranni

De växande kravens tyranni visar sig på många områden. Ett av dessa är kärleken, vilket framgår av diagrammet nedan, vi blir allt mindre nöjda med den, troligen inte så mycket på grund av att den är så annorlunda än förr, utan för att våra förväntningar är så mycket högre. Skönt då att veta att vi numera kan hitta den perfekta matchen genom genetisk matchmaking på Facebook.

Diagrammet nedan kommer från den långtidsstudie av svenskarnas attityder och värderingar som FSI, Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier, byggt upp sedan början av 1970-talet och som sträcker sig tillbaka till 50-talet. I början av 1990-talet började vi på Kairos Future samarbeta med FSI, använda dataserierna och ställa nya frågor till panelerna. 2014 köpte vi FSIs verksamhet och är i dag de som förvaltar den. 

Vill du veta mer om databasen och hur du kan använda den, läs mer här

I årets trendspaning finns genetisk matchmaking med som ett exempel, här hittar du den.

Hur nöjd eller missnöjd skulle Du vilja säga att Du är när det gäller kärleken i ditt liv? Medelvärden (1:Helt missnöjd - 7:Helt nöjd)