Bli internationellt certifierad framtidsstrateg

Vill du vara bland de första att bli internationellt certifierad framtidsstrateg? Just nu testar vi pilotkursen på International Certified Future Strategist i Bryssel. Pilotkursen äger plats i Bryssel under slutet av 2013 fram till mai 2014. Vi har 18 deltagare som kommer från sju olika länder.

Tillsammans med flera partner runt om i Europa har Kairos Future utvecklat en internationell version av vår mest omfattande och populäraste utbildning, Framtidsprogrammet. Varje partner har särskild sakkunskap och erfarenhet i framtidsstudier, utbildningsmetoder och utvärderingsmetoder. Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig till den officiella kursen som börjar 2015 här.