Kairos Future tar in Nexer som majoritetsägare – stärker end-to-end kompetensen inom digitalisering

Kairos Future tar in det globala techbolaget Nexer som majoritetsägare för att accelerera resan mot visionen – en värld där alla sätter framtiden främst. Nyheten publicerades i flera medier tidigare i veckan. Ett oväntat val för vissa, ett självklart beslut för oss. Här är analysen bakom.

Till vänster Kairos Futures ägare sedan tidigare; Erik Herngren, Jörgen Jedbratt, Johanna Danielsson, Mats Lindgren. Till höger Lars Kry, VD och Martin Am Zoll, Director Business Innovation Nexer Group som i juni går in som majoritetsägare. 

Kairos Future har sedan många år som vision en värld där alla sätter framtiden främst. Vår mission är att engagera världens ledare i att skapa långsiktigt hållbara affärer genom framtidsdriven innovation och strategi. Det har vi framgångsrikt gjort i snart 30 år och är stolta över det vi har åstadkommit tillsammans med våra medarbetare och kunder! Men tiderna förändras, och därmed såväl kundbehov som aktörslandskap. Under en strategiprocess som involverat hela teamet har vi därför dragit slutsatsen att om vi ska ta visionen på allvar och nå ut längre och bredare än idag, så behöver vi kroka arm med en större aktör som på ett tydligt sätt kan komplettera vårt erbjudande, där vi har mycket att erbjuda dem och vice versa.

I den turbulenta tid som de flesta företag och organisationer nu genomlever, ställer allt fler de grundläggande existentiella frågor som handlar om vart världen är på väg, vem man är, vad man vill och bör vara, hur man kan bidra till en bättre värld för de många och hur vägen dit ser ut. Det är vår hemmaplan, det som vi i decennier arbetat med. 

Men det räcker inte med att återuppfinna sig själv i teorin, det krävs också praktik. Nya affärs- och verksamhetsidéer behöver realiseras, transformationsprocesser genomföras, produkter och erbjudanden skapas och kommuniceras. Och det har historiskt inte varit vår hemmaplan. Den perfekta matchen vore alltså en aktör, som inte bara har detta som hemmaplan, men som också har en organisatorisk styrka som gör att vi som organisation kan nå ut bättre och bredare med det vi är verkligt bra på. 

En partner att växa med
Vårt val föll på Nexer Group av flera olika skäl. Det främsta skälet är digitaliseringen, som vid sidan av klimatomställningen, är den viktigaste omvärldsförändringen just nu. Vi lever i en tid där nästan allt landar i tech, det som är Nexers själ och hjärta. Därtill är det ett företag vi känner sedan många år, och där vi får en fantastisk möjlighet att ta nästa steg på Kairos Futures resa och stötta våra kunder i de många transformationsprocesser som pågår, både nationellt och internationellt. Nexer har i över 30 år levererat innovativa tekniklösningar till några av världens mest kända och krävande bolag. Tillsammans kan Nexer och Kairos Future erbjuda end-to-end lösningar inom verksamhets- och affärsutveckling, med alltifrån omvärldsanalys och digital strategi till implementering och verkstad.  

Ett annat viktigt skäl är att vi så tydligt kompletterar varandra. Hade vi krokat arm med en annan managementkonsult hade vi varit för lika varandra, vilket kanske också varit fallet med en kommunikationsbyrå. Vår analys var att it-konsult var den bästa tänkbara partnern och då blev det Nexer. Det fanns egentligen inga andra alternativ.

Digitaliseringen präglar framtiden
Redan 1994 gav Kairos Future ut boken Internet – en vägvisare till morgondagens affärer där Jörgen Jedbratt m.fl. beskrev hur utvecklingen skulle påverka våra liv. Under årens lopp har vi stöttat en rad branscher att anpassa sig till digitaliseringen och ta avstamp i de nya möjligheter som teknikutvecklingen bjudit på. På senare år har till exempel Kairos Futures kundprojekt med blockkedjeteknik fått global uppmärksamhet och lockat intressenter från hela världen. I en stor del av våra forsknings-, strategi- och innovationsprojekt spelar tekniken och digitaliseringen en viktig eller rent av central roll, den driver på trender inom snart sagt alla branscher och områden. Även inom hållbarhet och klimatutmaningar. Vi vill ännu bättre kunna vägleda våra kunder att fatta rätt beslut i dag, för att vara framgångsrika i framtiden, men också att hjälpa dem realisera besluten. I samarbete med Nexer får vi väsentligt bättre chanser att göra detta.

Lagom lika för framgångsrik utveckling
Även om bolagen är olika, inte mest storleksmässigt, så har vi också stora likheter. Vi delar vikten av att arbeta långsiktigt och uthålligt, vi är båda ägarledda och entreprenörsdrivna och vi har liknande värderingar.

Inom Nexerfamiljen kommer Kairos Future fortsatt att agera självständigt och vara ett fristående, oberoende företag med i grunden samma affärsidé och verksamhet som tidigare. Den nya ägarstrukturen innebär att Nexer Group tar över 60 % ägande samtidigt som Kairos Futures tidigare ägare – Mats Lindgren, Jörgen Jedbratt, Johanna Danielsson och Erik Herngren – kvarstår som delägare och är fortsatt aktiva inom företaget. 

Är du nyfiken på vad framtiden innebär för dig berättar vi gärna mer. 

Mats Lindgren, vd 

Johanna Danielsson, vvd