Insikter om insekter: en nygammal råvara för framtidens mat, foder och kosmetika

FN uppskattar att jordens befolkning kommer uppgå till nio miljarder människor år 2050, vilket innebär ytterligare två miljarder munnar att mätta. Samtidigt stiger konsumtionen av djurprodukter som kött, ägg och mjölk, vilket sätter stor press på miljön.

I ljuset av detta har insekter i mat och foder lanserats som en möjlig lösning. Omkring 2000 insektsarter konsumeras redan av människor och tamdjur i stora delar av världen. Insekter har en hög proteinhalt, fördelaktiga fetter och, i vissa fall, höga halter av mineral och vitaminer. De har dessutom en förmåga att konvertera näring, exempelvis från kompost, till kroppsvikt mycket mer effektivt än konventionella produktionsdjur. Och enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation skulle insekter som storskalig näringskälla för människor och djur vara ett miljövänligt alternativ.

Trots regelmässiga hinder i USA och Europa finns redan en rad kommersiella insektsprodukter för mänsklig konsumtion: syrspasta, larvkroketter, mjölbaggskakor och blandade insektssnacks, för att nämna några. I Nederländerna kan ätbara insekter köpas i affären.

Långt innan insekter blir en viktig näringskälla för människor kommer de dock användas som ingredienser i djurfoder, i första hand för fisk och fjärderfä. Den första industri som oftast nämns som hotad av insekter på kort sikt är den för fiskmjöl, en ingrediens i djurfoder, som 2015 uppgick till 7 miljarder dollar. Det finns dessutom en rad tillämpningsområden utanför mat och foder. Insektsoljor kan komma att användas i kosmetika och industriella tillämpningar och kitin från insekter kan finna tillämpningar inom alltifrån vattenrening till mediciner.

Men flera saker behöver hända för att insekter som råvara ska ta sig från möjlighet till verklighet. Regelverket i Europa tillåter endast användning av insekter i begränsad utsträckning. "Usch-faktorn" bland konsumenter är ett annat hinder som branschen behöver ta sig över. För att nå prisnivåer där insektsprodukter är konkurrenskraftiga behöver dessutom produktionen automatiseras och skalas upp utan att kvaliteten tummas på. Ett ekosystem av aktörer skulle behöva växa fram för att tillföra branschen välbehövlig innovationskraft.

För att bättre förstå potential, osäkerheter och konsekvenser kopplade till insekter som råmaterial i framtidens produkter drar Kairos Future igång en ny studie. Vi kommer identifiera och gradera flaskhalsarna och osäkerheterna, undersöka konsekvenserna om och när insektsprodukter slår igenom på marknaden och uppskatta tiden det kommer ta innan potentialen infrias inom de olika tillämpningsområdena.

Om du vill förstå hur insekter kommer förändra din bransch och vilka möjligheterna och hoten är för ditt företag, hör av dig till Tomas Larsson, tomas.larsson@kairosfuture.com