Nära och kära är glädje och mening enligt unga

Under sommaren har vi fört en dialog med ett 50-tal ungdomar i åldrarna 16-29 år. Två av frågorna som diskuterats är vad som ger mening respektive glädje i livet. Resultaten visar att det som ger glädje i livet också ger mening. Glädje är ”tillsammans” – dvs vänner och familj, men också mat, musik och resande. Mening ges också av nära och kära, men också av att upptäcka världen.

År 1999 utnämnde FNs generalförsamlingen den 12 augusti för den Internationella Ungdomsdagen. Tanken med dagen är att uppmärksamma ungas ansträngningar runt om i världen för att främja ett globalt samhälle.

Idag är det 12 augusti 2016, därför vill vi passa på att lyfta fram några resultat från vår aktuella internationella ungdomsstudie ”Drömsamhället” som fokuserar på just det: undersöka vad ungdomar tycker och tänker kring framtiden, samhället och livet i stort.

Under sommaren har vi fört en dialog med ett 50-tal ungdomar i åldrarna 16-29 år. Två av frågorna som diskuterats är vad som ger mening respektive glädje i livet. Resultaten visar att det som ger glädje i livet också ger mening.

Glädje är ”tillsammans” – dvs vänner och familj, men också mat, musik och resande. Mening ges också av nära och kära, men också av att upptäcka världen. Extra intressant är dagens ungas fokus på kost samt motion och balans för att vara lycklig. Resultat stämmer väl överens med vad unga säger de är mest intresserad av, nämligen tillbringa tid med vänner och familj, att resa, musik och mat.

Drömsamhället 2016 är ett delprojekt i Kairos Futures långtidsstudie Global Youth som pågått sedan 2006. I årets projekt ligger fokus på unga vuxna mellan 16 och 29 år i Sverige, Kina, Ryssland, USA och Storbritannien. Vi kombinerar en enkätundersökning med social medieanalys och omfattande direktdialoger med unga.

Mer resultat av studien släpps i mitten av september. Vill du veta mer, hör av dig till Cristina Lázaro Morales.