Rättelse av missförstånd runt Malmö stads skolkonferens

Med anledning av inlägg i olika medier runt en skolkonferens i Malmö den 27 september har det uppstått en del missförstånd som vi gärna vill rätta till:

  1. Ja, Kairos Future föreläste om framtidens skola. Några av de drygt 4000 deltagande lärarna reagerade på delar av innehållet och twittrade om detta och annat under konferensen, vilket plockats upp av andra medier utan faktagranskning eller analys.
  2. Nej, Kairos Future hade inget att göra med den banansång som kritiserats och som knutits till oss.
  3. Nej, vi var inte arrangörer av konferensen och vi hade ingenting att göra med det övriga programmet heller. Kairos Futures föreläsare var bara en av flera inbjudna föreläsare.
  4. Vi hoppas att skolan även fortsättningsvis kommer att rusta elever för faktagranskning och göra dem motståndskraftiga mot falska nyheter.

 

Om du har några frågor, kontakta vår kommunikatör Sara Lundquist