Konsulttjänst

Vindtunnel/stresstest av strategi och koncept

Framtidssäkra din strategi och affärsmodell, ditt varumärke och dina produkter

Håller verkligen vår strategi i ljuset av alla omvälvande förändringar och osäkerheter? Det är en fråga våra kunder ofta ställer.

För att få svar råder vi dem att göra ett strategiskt vindtunneltest. Ett vindtunneltest är en process där man undersöker hur väl affärstrategin, varumärket eller de specifika produkterna klarar sig när de utmanas av kritiska trender och scenarier. Är verksamheten framtidssäkrad, behöver den justeras eller rent av en ”total makeover” för att hålla på sikt?

Genom att testa strategin (eller varumärket/produkterna) mot de mest betydelsefulla trenderna och osäkerheterna så får man ett tydligt svar på styrkor och svagheter i den befintliga portföljen. Därtill får man också ofta klara indikationer på vad som behöver göras.

Ett vindtunneltest är normalt sett del av ett större strategiarbete, och utgör en startpunkt för strategiutveckling, innovationsaktiviteter eller varumärkesutveckling.
 

Våra expertområden