Konsulttjänst

Framtidssäkrad organisation

Skapa en framtidsdriven organisation. Testa ditt företags kultur, processer och förhållningssätt innan det är för sent.

Future Capital Analysis

Få artikeln i din inbox

Konkurrenskraft och framgång byggs inte bara på produkter och perfekt timing.

I dagens turbulenta värld handlar det – kanske mer än någonsin – också om kultur, inställning, och processer. Företag som på ett systematiskt sätt håller ett öga på horisonten och samtidigt har förmågan att omvandla spaningar och insikter till nya produkter, tjänster och processer presterar betydligt bättre än de som saknar sådana metoder. Detta innebär att organisationer måste vara framtidsdrivna, i linje med framtida förväntningar och krav, och kapabla att tidigt upptäcka vad som är på gång och omvandla insikt till avsikt och handling.

I över tio år har vi undersökt hur organisation och kultur samverkar och skapar framgång i dagens turbulenta affärsmiljöer. Resultaten har vi sammanfattat i ett utvärderingsverktyg, som hjälper företag och organisationer att identifiera de viktigaste förbättringsområdena. Vi kallar verktyget Future Capital Analysis (FCA) och vi har använt det i några av världens största företag, såväl som forskningsorganisationer, globala konsultorganisationer och offentlig verksamhet.

FCA ger dig ett mått på hur väl förberett organisationen är på att möta framtiden. Det mäter hur väl kultur, processer och förhållningssätt stödjer kontinuerlig innovation och transformation, såväl som en kostnadseffektiv produktion.
FCA kan användas som en medarbetarenkät eller som en mer begränsad ledningsundersökning, och är vanligen en utgångspunkt för ett mer genomgripande  förändringsarbete med fokus på struktur, processer, vision, kultur, och ledarskap.


Tre byggstenar i en framgångsrik organisation. Lindgren, 21st Century Management
 

Våra expertområden