Konsulttjänst

Tankeledarskap

Ta initiativet som tankeledare

7 Secrets of Thought Leadership

Få artikeln i din inbox

Att vara tankeledare innebär att vara den som definierar spelplanen, den som sätter agendan och den som alla andra måste förhålla sig till.

Man behöver inte vara stor för att vara tankeledare, men som tankeledare blir man stor. Alla vill vara med dig, media vill prata med dig och folk står på kö för att få jobba hos dig.

Därför är det kritiskt att identifiera den unika position som du vill och kan ta, och det är också viktigt att kunna erbjuda något intressant på marknaden. Dessutom är det viktigt att ha medarbetare som kan ta på sig tankeledarrollen mot media och mot marknad.

Vårt sätt att hjälpa våra uppdragsgivare till tankeledarskap är framtidsbaserat och består vanligen av att vi hjälper dem att ta fram ny och tankeväckande kunskap med bäring på framtiden inom den bransch de är aktiva i. Oftast producerar vi en rapport i samarbete med uppdragsgivaren och hjälper till med att få ut budskapet, både internt och bland externa intressenter och media.

Till rapporten knyts ofta hemsidor, bloggar, presentationer, interna eller kundrelaterade events och sist men inte minst, aktiviteter som syftar till att identifiera och utrusta företrädare inom uppdragsgivarens organisation. Ofta används resultaten också som ingångsvärden i interna strategi- och innovationsprocesser.

När vi arbetar med tankeledarprojekt gör vi det visserligen på uppdrag. Det innebär dock inte att vi kompromissar med vårt oberoende som analytiker. Vi måste själva kunna stå bakom det vi för fram, och vi vet att det är viktigt att uppdragsgivaren får en seriös produkt och att en rapport aldrig får vara en reklambroschyr.

Fördelarna med tankeledaraktiviteter är vanligen många; ett stärkt kund- och arbetsgivarvarumärke är bara en. En minst lika viktig är att en tankeledarposition gör det lättare att komma till tals med såväl media som nyckelpersoner hos samarbetspartners, kunder och myndigheter.

Våra expertområden