Konsulttjänst

Framtidsinriktade investeringar

Balansera dina strategiska initiativ

Att ständigt förflytta sina resurser till nya jaktmarker, nya marknader och produkter är den viktigaste aktiviteten en organisation kan genomföra. Verksamheter som är skickliga på detta presterar betydligt bättre över tid än de som är svaga. Trots detta satsar de flesta företag, och i synnerhet de flesta börsnoterade företag, alldeles för lite på att offensivt flytta resurser till ”framtiden”. När de väl investerar i nya områden är projekten vanligen fokuserade på kortsiktiga, stegvisa förbättringar. Man kan säga att den strategiska portföljen är dåligt balanserad med avseende på framtida hot och möjligheter.

Ett sätt att hantera detta balansproblem är att samla alla initiativ och utvärdera dem med samma måttstock, en måttstock baserad på den övergripande (framtidsdrivna) strategin. Genom att samla ihop alla initiativ blir reallokering av resurser enklare. Hur genomförbara är olika idéer och initiativ, vilken ekonomisk potential har de, hur ser risknivån ut och, inte minst, leder de oss i rätt riktning? Hur mycket av resurserna läggs på transformativa initiativ med hög potential och hur mycket läggs på minde stegvisa förbättringar? Är balansen mellan kortsiktiga vinster och långsiktiga satsningar rätt?

Vår metod för att utvärdera portföljen, som ofta genomförs i form av en eller flera workshops med ledningen, gör det lätt att kombinera olika sorters initiativ i en enda analys.

Våra expertområden