Konsulttjänst

Framtidsdriven verksamhetsstyrning

Omvandla strategi till handling genom en framtidsdriven styrprocess

Varför misslyckas strategier? I normalfallet är det för att man aldrig genomför det man tänkt. När Kaplan och Norton – de balanserade styrkortets skapare – undersökte frågan upptäckte de att 60% av företagens budgetar inte var kopplade till den övergripande strategin.

Så hur försäkrar man sig om att ens välformulerade strategi blir till handling, och att allt man gör utgår från den övergripande framtidsdrivna strategikartan och därmed är i linje med såväl omvärldsutmaningar som övergripande målsättningarna? Svaret är, genom en framtidsdriven styrprocess.

Den modell vi arbetar med idag växte fram i ett samarbete med en större koncern för över tio år sedan. Vi hade hjälpt dem med att ta fram en strategisk omvärldskarta, omformulera vision och ta fram en ny affärsstrategi, men så kom frågan: ”Hur ser vi till att få detta att hända?”

I korthet säkerställer processen att strategier och strategiska initiativ operationaliseras i affärsplaner och budgetar, och att alla nya initiativ granskas utifrån ett långsiktigt perspektiv. Genom olika mätmetoder, systematisk fördelning av aktiviteter, och uppföljningsprocedurer säkerställer processen att det som bör genomföras också blir genomfört.

En av våra uppdragsgivare, toppledare för en stor offentlig organisation med tusentals medarbetare, konstaterade efter att ha infört arbetssättet: ”Jag var på väg att ge upp, men nu är det så fantastiskt att se hur saker rör sig framåt att jag kan fortsätta arbeta här för alltid.”
 

Våra expertområden