Konsulttjänst

Varumärkesanalys

Få ett utifrånperspektiv på ditt varumärke i sociala och online-medier

How you can Benefit from Social Media Mining

Få artikeln i din inbox

Vet du hur ditt varumärke är positionerat gentemot kritiska målgrupper och inom områden som är viktiga för dig? Är ni den tankeledare eller föregångare ni tror att ni är? Vet ni vad ni associeras med – och hur konkurrenterna är positionerade?

Många företag, organisationer och rent av nationer har ingen aning. Men det är viktigt att veta, eftersom det är det enda sättet att veta vad som bör göras för att ta sig åt rätt håll. En klar överblick över den arena i vilken företaget verkar och hur varumärket uppfattas och vad det associeras med är livsviktigt för all varumärkeshantering.  

Vi har utfört varumärkesstudier och tankeledaranalyser för otaliga globala och nationella företag, och även för organisationer, nationer och regioner. Vanligtvis använder vi en kombination av metoder, där kärnan utgörs av en semantisk och kvantitativ analys av diskussionerna som omger varumärket eller området. Vi har analyserat bloggar och branschtidskrifter, online-media och analytikerrapporter på jakt efter den viktigaste informationen. Vi har bistått globala telekomjättar såväl som regeringar, banker, och FMCG-företag.

Med hjälp av vår stordataplattform Dcipher analyserar vi miljoner nyhetsartiklar, blogginlägg eller andra texter, kartlägger diskussionslandskapet, och identifierar era och era konkurrenters position över tid med avseende på associationer, sentiment och share-of-voice. Ibland kombinerar vi den analysen av kvalitativa källor med kvantitativa enkätstudier för att få en mer fullständig bild. Med denna grund är det ofta lätt att identifiera de mest kraftfulla kommunikationsinsatserna, och analysen är ofta en bra startpunkt till olika innovationsaktiviteter.
 

Våra expertområden