Konsulttjänst

AI-stödd dataanalys

Ta hjälp av AI för att förstå dina kunder, konkurrenter och din egen affär

Den explosionsartade utvecklingen av AI, data och information håller snabbt på att förändra företags och organisationers agerande inom snart sagt varje område, från omvärldsanalys till kundinteraktion och försäljning. Mycket av informationen finns mer eller mindre fri och tillgänglig på nätet, annat i företagens egna arkiv. Nyckeln till framgång handlar om att komma åt den och göra något värdefullt av den.

Sedan 2008 har vi arbetat med just detta. Vi har hjälpt rader av företag, organisationer och myndigheter att dra insikt och skapa handling ur stora datamängder. Med hjälp av vår AI-plattform Dcipher, har vi analyserat bloggar, forumdiskussioner, nyhetsmedia, konsumentomdömen, chat-strömmar, demografisk och ekonomisk information, patent och forskningrapporter, analytiker- och finansiella rapporter, sökmönster, köpdata, platsinformation och mycket mer, och ur dessa filtrerat fram de viktigaste slutsatserna.

När vi gör en AI-analys väljer vi de mest relevanta informationskällorna och analysmetoderna för att avtäcka ett område mer effektivt. För att kunna presentera resultaten på bästa sätt väljer vi ur vår verktygslåda de grafiska presentationsformer som är mest lämpade för frågan. Och när AI-datan inte är nog kompletterar vi bilden med kvalitativ research eller enkäter. Oftast presenteras en analys som är en kombination av skriftlig rapport, interaktiv onlinerapport och workshops där vi tillsammans med uppdragsgivaren arbetar fram de strategiska slutsatserna.

Genom åren har vi hjälpt alltifrån de största globala företagen inom bl a telekom, fordon, konsumentprodukter och livsmedel, till regioner och olika nationella och internationella myndighetsorganisationer att bygga insikt med hjälp av AI-analys.

Våra expertområden