Rapport

The Future of Business Transformation

The Future of Business Transformation

För att bättre förstå framtidsutsikerna inom affärs- och IT-utveckling på den nordiska marknaden gav Tieto uppdraget till oss att undersöka och skriva en rapport om framtiden för 'Business Transformation'. Rapporten är resultatet av en kombination av forskning, en serie intervjuer och rundabordsdiskussion med ledande befattningshavare och en undersökning bland 500 chefer för nordiska företag.

Tekniktrender som mobillösningar, sociala medier, M2M, big data och molntjänster leder till snabba förändringar i hur vi bedriver affärsverksamhet. En tredjedel av dem som besvarade enkäten förväntar sig att deras branscher kommer att förändras helt fram till 2020. Bland de vd:ar som intervjuats säger 42 % att den bransch där deras företag verkar inom sex års tid kommer att ha få likheter med hur den ser ut idag. Rapporten får du till din inkorg om du fyller i din e-postadress ovan.

Publicerad: 2014