Rapport

Så förstår du framtiden och lyckas med din strategi

En lyckad strategi hjälper organisationer att skapa sin egen framtid och undvika överraskningar. En robust strategi tar avstamp i omvärldsförändringar, bidrar till att nå organisationens vision och drar nytta av dess tillgångar. TAIDA är en modell och en metod som stöttar arbetet att ta fram framtidssäkrade strategier och komma till handling enligt dem. I den här artikeln beskrivs modellens komponenter och hur den kan användas i praktiken. Dessutom ger vi våra bästa tips för en lyckad strategiprocess.

Vill du veta mer? Artikeln i sin helhet är tillgänglig för Kairos Future Friends.

Publicerad: 2021