Konsulttjänst

Organisationsträning

Träna din organisation att bli framtidsmakare

Organisatorisk framgång bygger på kombinationen av strategiska insikter och noggrant utformade åtgärder i syfte att få framtiden ”att hända”. Fantastiska produkter är i sig aldrig tillräckligt, inte heller att man har en tankeledarposition.

Framgångsrika ledare vet detta, och de vet att den viktigaste framgångsfaktorn heter förändringskultur. De förstår värdet av medarbetare med öppet sinne och mellanchefer med ambition, nyfikenhet och vilja att lära. De förstår behovet av processer som stödjer och gör det möjligt att agera snabbt och resolut. De förstår att det först som sist handlar om att ha en kultur som möjliggör och stödjer ändamålsenliga beteenden, på individ- och organisationsnivå.
Verklig förändring hänger också på energi och uthållighet. Därför arbetar vi långsiktigt med våra uppdragsgivare, snarare än med kortare ad hoc-projekt. Vår ambition är att hjälpa dem att bli tankeledare inte bara i ord utan också i handling. Vi vet att för att det ska ske så måste alla medarbetare förstå vad framtiden kräver och kunna agera för att möta den. Och det tar ofta tid.

Under de över 20 år som vi arbetat med dessa frågor har vi lärt oss att det inte finns några universallösningar. Varje organisation måste hitta de former som passar de utmaningar de står inför och den kultur de har. Därför börjar vi våra uppdrag med att kartlägga såväl kultur som omvärldsutmaningar. Utifrån kartläggningen tar vi fram ett skräddarsytt träningsprogram som oftast av en kombination av olika aktiveter från formella kurser, till handledning och coachning.
 

Våra expertområden