Konsulttjänst

Löpande Framtidskoll

Löpande framtidskoll förser chefer och ledningsgrupper med systematisk, skräddarsydd omvärldsanalys och strategiska framtidsperspektiv.

Löpande framtidskoll – en nödvändig framgångsfaktor
Omvärlden förändras snabbt. Omställning i form av digitalisering och höga hållbarhetsambitioner utmanar alla organisationers sätt att verka, organisera och kommunicera. De senaste decenniernas globalisering har dessutom kopplat samman världen, fler aktörer och faktorer än någonsin påverkar lokala verksamheters villkor. Därför blir det allt viktigare att förhålla sig till omvärldsförändringarna på ett systematiskt sätt. Forskning visar också tydligt att organisationer som arbetar systematiskt med framsyn lyckas avsevärt bättre än andra!* 

Den som har kunskap i tid kan agera, inte bara reagera. Det är ofta värdefullt att ta in experthjälp utifrån till en professionell omvärldsanalys inför exempelvis en strategisk förflyttning. Men det är också viktigt att organisationen själv löpande håller koll vad som händer inom viktiga frågeställningar. Vi erbjuder olika stöd för att utveckla spaningar till strategiska beslutsunderlag: Foresight Workspace och Co:tunity. Båda erbjuder ett digitalt utrymme för en löpande omvärldsanalys, med allt samlat på en plats.

  • Foresight Workspace är en digital arbetsyta, skräddarsydd för era behov, utrustad med analysverktyg som utvecklats under tusentals workshops. Här kan ni kontinuerligt samla in och bearbeta spaningar, förädla dem till en trendkarta och sedan analysera konsekvenserna av det som sker. Instruktionsvideor samt konsultstöd för kvalitetssäkring ingår. För individer och lite mindre team med grundläggande kompetens kring omvärldsanalys. 
     
  • Co:tunity är ett digitalt verktyg för dator och mobil som, efter en kort introduktion från oss, guidar dig igenom Kairos Futures hela process: från spaning till idéutveckling. Co:tunity har kapacitet för massiv kollaboration, du kan enkelt dela spaningar och idéer, när som helst och var som helst. Du kan också kommentera, gilla, och bygga vidare på andras inlägg. Co:tunity är den enda plattformen som kombinerar trendspaning med idégenerering och innovation i ett enda verktyg – även för riktigt många användare.

Vårt bidrag i ett sådant arbete varierar, men kan handla om allt eller delar av del: underlag för trendkarta, design av process och organisation, träning av medarbetare, workshopledning och analysstöd, teknisk supportplattform, val av informationskällor med mera. Du kan läsa mer om omvärldsdriven innovation här.

* Företag med framtidsberedskap har i genomsnitt 33 % högre lönsamhet och 200 % högre tillväxt av marknadsvärdet enligt Rohrbeck, R. and M. E. Kum (2018). "Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis." Technological Forecasting & Social Change(129): 105-116.

Våra expertområden