Rapport

Trender som formar framtidens arbetsliv

I arbetslivet är inget som förut samtidigt som mycket är sig likt. Coronapandemin har tryckt på gasen för vissa trender medan den har bromsat andra. Segregationen på arbetsmarknaden verkar hårdna, samtidigt rasar digitaliseringen vidare med allt starkare kraft. Det med flera andra skeenden pekar på spretande framtider för arbetslivet.

Artikeln i sin helhet kan laddas ned av Kairos Future Friends här.

Publicerad: 2021