Rapport

What's NXT: Ett uppluckrat arbetsliv kräver förlösande kontor

Den pågående Covid 19-pandemin har tvingat de flesta som leder en kontorsbaserad arbetsplats att tänka till lite extra. Från den yrvakna våren 2020, där förhoppningarna på ett snabbt förlopp dominerade, är nu en distanstillvaro det nya normaltillståndet. Och frågan många brottas med är vad som händer när pandemin väl klingar av. Kommer kontoren blomstra som de gjorde innan pandemin eller kommer pandemitillvaron med hemarbete, hundpromenader och sparad pendlingstid fortsätta hålla folk från kontoren?

Vill du veta mer? Artikeln i sin helhet är tillgänglig för Kairos Future Friends.

 

Publicerad: 2021