Den smarta seniorkommunen

Det diskuteras mycket om den demografiska utmaningen för kommunerna – att se till att den ökande gruppen seniorer ska få den service de har rätt till. I det sammanhanget sätter man gärna sitt hopp till välfärdsteknologi men det finns också mycket annat vi behöver utforska. Det finns mycket att lära från de seniorer som ligger i framkant när det gäller den digitala användningen. Kairos Future följer i ett pågående forskningsprojekt hur dessa seniorer får vardagen att fungera och vilka utvecklingsprojekt de själva driver. Vilka är deras bästa digitala verktyg? Vilka har varit de viktigaste förändringarna i deras hem under livsresan? Och inte minst: Vilka lösningar hoppas de snart ska komma?

Vi har under flera år arbetat tillsammans med seniorgrupper för att studera boende, digital teknik, hälsofrämjande, tillgänglighet och vad som har betydelse för att få vardagen att fungera. Tillsammans med grupper av seniorer arbetar vi med senior-labb, etnografiska studier, workshops, enkäter och andra metoder för att utvärdera digitala lösningar och utforska möjliga framtider. Till detta lägger vi analyser av vad kommuner och bostadsbolag gör, eller borde göra, för att bidra till det goda livet för dagens och morgondagens seniorer.

Det handlar om ett framtida samhällsbehov där små mellanrum i tätort, och stora mellanrum i glesbygd, ska fyllas med möjligheter för människor. Idén är att bidra med ny serviceinfrastruktur för det framtida samhället. Här skapas knutpunkter för professionella och ideella insatser för ett mer jämlikt samhälle med tjänster som enkelt ska kunna anpassas alltefter hur behoven utvecklas. Scenariot är ett samhälle som kännetecknas av att man utvecklar nya lösningar för hälso- och vårdtjänster, leveranser av varor och tjänster, service till invånare och besökare samt katalysatorer för sociala möten. Ett samhälle präglat av hållbara lösningar för hur tjänster och service kan tillhandahållas inom geografiska områden där användningen av de gemensamma ytorna ständigt prioriteras. Och man kan vara smart på olika sätt – det handlar inte enbart om digital innovation!

I slutet av oktober 2019 slutför vi den senaste i raden av dessa analyser – Den smarta SeniorKommunen. Vill du få inspiration för utvecklingsarbetet i din verksamhet? Boka då redan nu tid för en föreläsning och/eller workshop. Välkommen att höra av dig till Mats Olsson, Director Health & Healthcare Kairos Future.