Framtidens hem blir bo-, vård- och arbetsplats

Samtidigt som boendeytorna i våra hem blir allt mindre förväntas de svara för allt mer saker i våra liv. Detaljhandeln flyttar till nätet och hemmet och fastigheten ska fungera för e-handelsdistributionen. Vårdverksamhet i allt mer kvalificerad form flyttar till hemmet som ska fungera även som arbetsplats för vårdpersonal. Digitala tjänster för service, trygghet, vårduppföljning och livskvalitet innebär såväl möjligheter som utmaningar. Hemmet måste kunna anslutas till rätt bandbredd för säker funktion i livsviktiga digitala lösningar och ofta krävs engagerade digitala användare.

Digitaliseringen bidrar med lösningar för allt mellan eHandel och eHälsa, och hemmet utvecklas till ett allt viktigare nav i våra liv. En viktig fråga blir hur nya stödsystem ska utformas för att överbrygga den digitala klyftan mellan vana och ovana digitala användare bland dagens och morgondagens seniorer. En grundläggande fråga blir hur man får den digitala delen av vardagen att fungera.

Seniorerna förstår att det blir mer av gör-det-själv-hälsa

Nyligen gjorde vi en undersökning bland seniorer, mestadels 40-talister, hur de ser på nya vardags-, vård- och trygghetstjänster. Det finns en tämligen god medvetenhet bland dem när det kommer till vart utvecklingen är på väg – att mer ska ske i hemmet och med alltmer digitala lösningar. Tjänster för trygghet och kontroll på det egna hälsoläget är definitivt något som en majoritet av dem prioriterar. Det är heller inte ovanligt att man även kan tänka sig att betala månatliga avgifter för en del av tjänsterna.

Mödosamt arbete återstår till tids- och kostnadseffektiva lösningar

Inför den kommande andra fördjupningsstudien som startar under våren 2019 har vi, för ännu bättre studieunderlag, genomfört minienkäter bland kategorier som jobbar med dessa frågor, exempelvis bostadsbolag, arkitekter och distributörer. En av frågorna gäller om det gamla och det nya bostadsbeståndet räcker till för att hantera allt mellan eHandel och eHälsa.Resultatet är mycket entydigt: Man tycker inte att det gamla beståndet alls räcker till medan det nya räcker till ganska väl men inte helt.

En annan fråga bland minienkäterna gällde vilka anpassningar som kommer bli viktigast för "sista metern" när allt fler aktörer behöver möta byggnaden smidigt, säkert och tidseffektivt. Högsta prioritet fick behovet av ytor/utrymmen i fastigheten för leveranser och returer. Något som idag saknas i de allra flesta fall.

Vi fördjupar studierna i samverkan med experter

Stora utmaningar väntar när den ökande äldrepopulationen ska lösa boendesituationen på äldre da´r och få hemmet att funka som det nav som skissas ovan. Vi jobbar med dessa frågor sedan ett par år tillbaka och nu laddar vi för en ny fördjupningsstudie, Hemmet som bo-, vård- och arbetsplats.

I denna studie ska vi i samverkan med experter inom arkitektur, hemtjänst/vård i hemmet, matförsörjning och effektiv distribution inspirera regioner, kommuner, bostadsbolag, näthandeln och andra aktörer till nya grepp och konkret utveckling. 

Vill du veta mer om studien, skicka din intresseanmälan till Mats Olsson. Startmötet den 3 juni sker på vårt kontor vid Centralen i Stockholm. Mötet startar kl 10 och avslutas kl 15. Studien fortsätter sedan under hösten med tre workshops i tre spår: Det fysiska rummet – Nya principer för personella och digitala tjänster – Smartare distribution och logistik.