Affärsmodellerna förändras i en uppkopplad värld

Sensorekonomi är de kommersiella möjligheter som öppnas när miljarder och åter miljarder sensorer i nätverkssamhället kopplas till diverse olika funktioner. En modern flygplansmotor till exempel har cirka 5 000 sensorer som i realtid sänder data till analyssystem på marken via satelliter. Nu utrustas också människor och vår omgivning med allt fler sensorer. Snart kan vi mäta allt från hälsa, rörelser och fysik till prestation och interaktion. Genom att göra människan till en vetenskap blir allt möjligt att mäta, förutsäga och styra. Och när nyttan kan mätas bättre med smart teknologi än med traditionella metoder förändras affärsmodellerna.

Mats Olsson, Director of Health & Healthcare på Kairos Future, skriver om hälsosektorns framtid i tidningen Pharma Industri, läs artikeln i sin helhet här

Missa inte heller frukostseminariet på samma tema, den 11 mars. Mer info och anmälan här!