Kurs

Scenarioanalys

I turbulenta tider kan vi behöva verktyg för att hantera osäka framtider. Scenarier, och andra metoder inom foresight/framsyn kan ge värdefull hjälp vid framtidsrelaterat utvecklingsarbete. Står du och din organisation inför en osäker framtid som kan innebära stora förändringar? Då gäller det att inte blunda för framtiden utan att istället skaffa sig redskap för att hantera den på ett strukturerat sätt. Detta är vad foresight och scenarioanalys handlar om. Att på olika sätt systematiskt sätt analysera och gestalta olika utfall av osäkra framtider.

"Kreativ, intellektuellt stimulerande och samtidigt praktiskt användbar." Henrik Lindblad, Svenska kyrkan.

Scenarier utgör ett av de mest kraftfulla instrumenten när det gäller att skapa insikt om framtiden. Insikter som landar i både hjärtat och hjärnan. Att kunna hantera scenarier är därför ett av de mest värdefulla verktygen vid framtidsrelaterat utvecklingsarbete. Scenarier kan användas både för att skapa nya möjligheter liksom för att säkerställa att man vet vilka hotbilder som väntar runt hörnet. De kan också användas för att skapa en gemensam förståelse för vilka strategiska alternativ som står för dörren. Vår kurs i foresightmetoder och scenarioanalys ger dig verktyg för att ta fram scenarier och använda dem i ditt arbete och ger dig inblick i en rad andra metoder inom foresight/framsyn.

"Hands-on-kurs för att lära sig att formulera tänkbara framtider inför strategidiskussioner."

Utbildningen ger:

  • Introduktion till foresight/framsyn och relevanta metoder
  • Grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna använda scenarier som ett verktyg i ett dagligt praktiskt arbete.
  • Konkreta instrument/verktyg med vars hjälp du kan göra framtiden begriplig för andra människor.
  • Verktyg som hjälper dig att hantera de osäkra faktorerna i omvärlden på ett strukturerat sätt. Efter utbildningen kan du grunderna i scenarioanalys och har metoder för att hantera och beskriva konsekvenser av de osäkra faktorer som framtiden för med sig. Scenarierna hjälper dig att kunna kommunicera framtiden i din organisation.

Har du frågor om kursen?

Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

Pris: 15 500 exkl. moms

Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm Anmäl dig

PRIS
15 500,-

Erfarenheten har visat att det finns stora fördelar att vara flera deltagare från samma organisation under kursen. Arbetet i den egna organisationen blir lättare att sätta igång och driva med flera personer som behärskar metoderna. Med utgångspunkt i detta erbjuder vi följande rabatter när två eller fler personer anmäler sig från samma organisation:

  • En person: Full kursavgift
  • Två personer: 10 % rabatt för den andra kursdeltagaren från samma organisation
  • Tre personer: 15 % rabatt för den andra och tredje kursdeltagaren från samma organisation

KURSDAGAR
Kursen omfattar två sammanhängande dagar: 7-8 november 2024. 


INNEHÅLL
DAG 1: Introduktion till omvärldsanalys, Omvärldsanalys, Introduktion till scenarier, Scenariotekniker, Den säkra utvecklingen

DAG 2: Den osäkra utvecklingen, Scenariokors, Scenariogestaltning, Alternativ scenarioteknik

FÖR VEM
Ledare, strateger, affärsutvecklare, organisationsutvecklare och andra som arbetar med strategiarbete.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Inga formella förkunskaper krävs.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy