Kurs

Grundkurs i omvärldsanalys

Grundläggande kunskaper i omvärldsanalys är en nyckelfråga för dig som vill sitta i förarsätet och inte i baksätet när utvecklingen tar fart.

Vill du få kunskap om hur världen utvecklas och vilka metoder du kan använda dig av för att göra egna bedömningar av hur framtiden ser ut? Då är grundkurs i omvärldsanalys en bra investering.

”Gott om praktiskt tillämpbara metoder och övningar i att göra det gav en god bild av hur man kan arbeta med frågorna i praktiken.”

Idag sätter många personer och organisationer sin tillit till att det räcker med mediebevakningstjänster och andra automatiserade lösningar för att säkerställa att man har koll på hur väsentliga omvärldsfaktorer utvecklas. Men ofta krävs mänsklig eftertanke och analys för att dra nytta av den information som kommer från källorna. Den svåra konsten är sällan att hitta förändringarna. Utmaningen handlar snarare om att göra välgrundade bedömningar av hur utvecklingen fortsätter. Och då är omvärldsanalys viktigare än omvärldsbevakning. Under kursen lär vi ut grundläggande metoder och teorier för att du ska kunna bedriva ett eget omvärldsanalysarbete på din hemmaplan.

"Trevlig, intressant, inspirerande, med en självklar nytta för organisationer som vill se in i framtiden." Paul Eriksson, FOJAB Arkitekter

Utbildningen ger:

  • Baskunskaper för att lyckas med grundläggande omvärldsanalys.
  • Redskap för att effektivisera och systematisera omvärldsbevakning och analys.
  • Metoder för fortsatt utvecklingsarbete.

Kursen varvar teori med praktiskt arbete och innehållet kan direkt omsättas i ditt arbete.

Har du frågor om kursen?

Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

Pris: 14 900 SEK exkl. moms

Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm Anmäl dig

Denna 2-dagars kurs utgör första etappen i vår 4-dagars intensivkurs i omvärldsanalys och strategiutveckling. Läs mer om den här. Kursen finns även tillgänglig på engelska.

KURSDAGAR
Grundkursen i omvärldsanalys omfattar två sammanhängande dagar. Kursen hålls 10-11 september 2024 för höstterminen.

PRIS
Erfarenheten har visat att det finns stora fördelar att vara flera deltagare från samma organisation under kursen. Arbetet i den egna organisationen blir lättare att sätta igång och driva med flera personer som behärskar metoderna. Med utgångspunkt i detta erbjuder vi följande rabatter när två eller fler personer anmäler sig från samma organisation:

  • En person: Full kursavgift
  • Två personer: 10 % rabatt för den andra kursdeltagaren från samma organisation
  • Tre personer: 15 % rabatt för den andra och tredje kursdeltagaren från samma organisation

INNEHÅLL

DAG 1: Introduktion till omvärldsanalys, Trendspaning och Trendanalys

DAG 2: Metoder för trendspaning, Omvärldsanalys som grund för den strategiska utvecklingsarbetet, Fördjupning av trender, Nyckelhändelser, Aktörs– och konkurrentanalys, Konsekvensanalys

FÖR VEM
Ledare, strateger, affärsutvecklare, organisations- och verksamhetsutvecklare, marknadsförare, produktchefer och andra som arbetar med omvärlds-, strategi- eller framtidsarbete.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Utbildningen har inga formella förkunskapskrav men det är en fördel att ha viss egen erfarenhet inom området.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy