Kurs

NYHET! Management och affärsstrategi i framtidens hållbarhetslandskap

Organisationer i dag utsätts för ett allt större tryck att prioritera hållbarhet. Förutom att minska miljöpåverkan har den gröna omställningen nu blivit industripolitik, vilket innebär att den får en helt ny roll. Hållbarhet bidrar alltså inte bara till att bekämpa klimatförändringarna, utan också till att bygga ett mer resilient samhälle i kölvattnet av den globala geopolitiska instabiliteten. 

Oavsett om det drivs av lagkrav, konsumenternas efterfrågan eller en önskan att göra gott, blir det allt tydligare att hållbarhet inte längre bara är "nice-to-have" utan en kritisk affärsfråga för alla organisationer. 

I den här endagskursen får du lära dig mer om de senaste trenderna och utvecklingen inom hållbarhet och varför de är relevanta för din organisation. Här är en kort översikt över vad du kan förvänta dig. 

Den gröna omställningen: Förstå den pågående övergången till en mer hållbar framtid, inklusive de utmaningar och möjligheter som är förknippade med den. 

Nya trender: Upptäck de nya trender som kommer att forma hållbarhetslandskapet under de kommande 5–10 åren, inklusive framväxten av grön teknik, ökad konsumentefterfrågan på miljövänliga produkter och förändrade regleringar. 

Strategi: Lär dig hur du på ett effektivt sätt integrerar hållbarhet i din organisations strategi och hur du navigerar och framför allt prioriterar bland de utmaningar och möjligheter som den gröna omställningen innebär. 

Hållbarhetsdriven affärsutveckling: Utforska nya affärsområden som drivs av hållbarhet, t.ex. förnybar energi, cirkulär ekonomi och hållbar turism, och identifiera potentiella nya möjligheter som din organisation kan erbjuda.

På förfrågan

KURSDAGAR
Kursen omfattar en dag, 7 november 2023

KURSEN GER
En omfattande introduktion till framtidsorienterad hållbarhetshantering och utrustar dig med de kunskaper och färdigheter som krävs för att effektivt integrera hållbarhet i din organisations strategi. 

Missa inte detta tillfälle att ligga steget före i den snabbt föränderliga hållbarhetsvärlden. 

FÖR VEM
Kursen är avsedd för beslutsfattare och kräver ingen förkunskap.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Kommande kurser