Kurs

AI-baserad affärsutveckling

Hur man drar nytta av artificiell intelligens och maskininlärning.

Artificiell intelligens är ett av de mest framgångsrika disruptiva innovationsverktygen för konkurrenskraftiga framtida affärer. Den här kursen ger dig förståelse för möjligheterna och utmaningarna med artificiell intelligens idag och imorgon.

Kursen ger dig förståelse för tekniken bakom maskininlärning och artificiell intelligens och visar genom konkreta exempel hur du kan dra nytta av tekniken och implementera den i din verksamhet.

Dessutom ges en visionär inblick och förståelse för vart vi är på väg och hur vi inom kort kommer att formas av den snabba teknikutvecklingen. Du kommer även få praktisk möjlighet att prova på några av de senaste verktygen inom generativ AI. 

Västra Järnvägsgatan 3 Anmäl dig

KURSDAGAR
Kursen hålls 22 mars 2024.

FÖR VEM
Verksamhets- och affärsutvecklare inom såväl offentlig som privat sektor, men även du som känner att du behöver en inblick och förståelse för det teknikområde som så starkt kommer att påverka livet för oss alla.

KURSINNEHÅLL
Maskininlärning, klustring, neurala nätverk, artificiell intelligens, prediktiv analys, Deep learning, Strong AI.

ÖVNINGAR
Simulerade scenarier för nyttjande och implementering av artificiell intelligens liksom praktiska realtidsövningar.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy