Kurs

Framtidsprogrammet 2023

Vill du bli en fullfjädrad framtidsstrateg? En person med förmåga att hjälpa din organisation att ta fram robusta framtidsstrategier genom att navigera genom hela kedjan från omvärlds- och scenarioanalys via önskade framtida målbilder och visioner till hållbara strategier och handlingsplaner?

Vi ger dig en unik möjlighet att bli certifierad framtidsstrateg. Du får ta del av grundläggande metoder och verktyg samt en tydlig ledstång att hålla dig till under hela processen från omvärld till handling. Allt enligt vår mångårigt beprövade TAIDA-metod.

”Ökad metodförståelse och nya kontakter ger tillsammans bra grund för att använda delar av taida-processen i många olika strategiprojekt framöver.”

Kursen vänder sig till dig som vill göra en ordentlig investering i din egen framtid. Tack vare att du gör ett eget arbete på hemmaplan får du också chansen att omedelbart omsätta dina nya kunskaper. Många tidigare deltagare har tagit chansen och slagit två flugor i en smäll genom att välja en egen frågeställning som den egna organisationen ändå behöver ha genomlyst.

"Utbildningen gav ett nytt perspektiv på hur man kan förhålla sig till förändringar i omvärlden, hur de skall tolkas och hur man skall jobba med detta.”

Utbildningen ger:

  • Förståelse för omvärldsbevakningens grundläggande funktioner och syften.
  • Grunder i systematisk omvärldsanalys.
  • Färdigheter i olika omvärldsmetoder och i utvecklingen av alternativa framtidsscenarier.
  • Färdighet i hur man skapar strategisk svarsförmåga i organisationer. Under utbildningens gång får du möjlighet att själv genomföra en fullständig framtidsprocess i din egen organisation. På detta sätt lär du dig hur metoder och arbetssätt skall användas i verkliga livet samtidigt som organisationen får värdefull hjälp att planera sin framtid.

Har du frågor om kursen?

Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

Hör några tidigare deltagare berätta om Framtidsprogrammet här.

Pris: 67 000 SEK exkl. moms

Pågående Anmäl dig

KURSDAGAR HT 23
Kursen omfattar 13 dagar, i fem etapper. Pris för höstterminen 2023 – 67 000 kr exkl moms.
För höstterminen 2023 gäller följande datum:
Etapp 1: 18-20 september 2023
Etapp 2: 18-20 oktober 2023
Etapp 3: 13-15 november 2023
Etapp 4: 10-12 januari 2024
Etapp 5: 15 februari 2024

INNEHÅLL
Etapp 1: Introduktion till strategisk omvärldsanalys, TAIDA-processen, Omvärldsanalys och trender

Etapp 2: Scenarioplanering

Etapp 3: Nyckelresurser, styrkor och svagheter samt vision och mål.

Etapp 4: Strategiutveckling och handlingsplaner

Etapp 5: Redovisning av inlämningsuppgifter

CERTIFIERAD FRAMTIDSSTRATEG 
Efter fullgjord kurs kan du erhålla en personlig certifiering som framtidsstrateg. För detta krävs att du har full närvaro och lämnat in tre uppgifter med redovisning av ett eget case.

FÖR VEM 
Ledare, strateger, affärsutvecklare, organisations- och verksamhetsutvecklare, marknadsförare, produktchefer och andra som arbetar med omvärlds-, strategi- eller framtidsarbete.

FÖRKUNSKAPSKRAV 
Utbildningen har inga formella förkunskapskrav men det är en fördel att ha viss egen erfarenhet inom området.

7 skäl till att gå Framtidsprogrammet

Få den i din inbox!

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy