Kurs

Konsten att tänka konceptuellt och kreativt

Kursen ger dig de grundläggande principerna och de viktigaste verktygen för att höja din och din organisations eller grupps tankeproduktivitet.

Vill du bli bättre på att analysera och strukturera komplexa frågor och problem, sortera tankar och idéer och göra det svåra enkelt och kommunicerbart? Vill du lära dig hur du själv och tillsammans med andra kan öka tankeproduktiviteten, den viktigaste framgångsfaktorn i dagens arbetsliv? Vill du förstå hur hjärnan fungerar, vilka tankefallgropar som finns och hur vi ska ta oss runt dem? Vill du veta vad som händer när vi ska tänka tillsammans i workshops och beslutsmöten och hur vi på bästa sätt kan runda det gemensamma tänkandets fällor? Då är grundkurs i konsten att tänka det du behöver.

"Roligt och energigivande!" Maria Egeröd, Kungsbacka Kommun

Kursen ger dig de grundläggande principerna och de viktigaste verktygen för att höja din och din organisations eller grupps tankeproduktivitet. Kursen blandar teori och illustrationer med konkreta övningar som gör att du direkt kan tillämpa kunskapen när du kommer hem.

"Spännande, intressant, variationsrik. Ger upphov till reflektion och funderingar."

Utbildningen ger:

  • Grundläggande kunskap om tänkandets historia, hur vi tänker och tänkandets fallgropar
  • Konkreta verktyg för att effektivisera tänkande individuellt och i grupp
  • Praktiska tips för att ständigt förbättra ditt eget tänkande

Har du frågor om kursen?

Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

Pris: 12 500 SEK exkl. moms

Intresseanmälan

PRIS
Erfarenheten har visat att det finns stora fördelar att vara flera deltagare från samma organisation under kursen. Arbetet i den egna organisationen blir lättare att sätta igång och driva med flera personer som behärskar metoderna. Med utgångspunkt i detta erbjuder vi följande rabatter när två eller fler personer anmäler sig från samma organisation:

  • En person: Full kursavgift
  • Två personer: 10 % rabatt för den andra kursdeltagaren från samma organisation
  • Tre personer: 15 % rabatt för den andra och tredje kursdeltagaren från samma organisation

KURSDAGAR
Kursen hålls på förfrågan under två sammanhängande dagar.

FÖR VEM?
Du kan arbeta i de flesta roller i arbetslivet. Kursen vänder sig till alla som har behov av att få nya perspektiv på sitt och andras tänkande, vill hitta metoder för att mer tänka effektivt och utanför invanda mönster.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Utbildningen har inga formella förkunskapskrav.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy