Kurs

Intensivkurs i omvärldsanalys och strategiutveckling

En kurs för dig som vill ha ett högt tempo men ändå få del av analysverktyg för att göra omvärldsanalys med koppling till strategi och affärsutveckling.

Har ni svårt att koppla ihop omvärldsarbetet med affärs- och utvecklingsprocesserna? Har du själv begränsat med tid men ändå ett behov av att överbrygga klyftan mellan omvärld och strategi? För dig har vi skapat en intensivkurs i omvärldsanalys och strategiutveckling. Det är en kurs för dig som vill ha ett högt tempo men ändå få del av instrument och analysverktyg för att göra omvärldsanalys med koppling till strategi och affärsutveckling.

”Kursledaren var oerhört bra, och de ”teoretiska” delar han höll i var bäst.”

Under kursen lägger vi stor betoning på att förstå bakomliggande teorier och modeller men naturligtvis prövar vi även hur de verktyg vi lär ut fungerar i praktiken. Kursen vänder sig till dig som har vana vid att tänka och agera ur ett ledningsperspektiv gärna med egen erfarenhet av att arbeta med strategier.

”Har mycket större förutsättningar att kunna delta i omvärldsanalysarbete.”

 

Utbildningen ger

  • Metoder som skapar nya strategier, baserade på både omvärldsförändringar och den interna situationen i organisationen.
  • Verktyg som lämpar sig för att testa hur väl nuvarande strategier eller affärsmodeller möter framtidens krav.

Efter kursen kommer du att kunna koppla ihop omvärldsanalysen med strategisk planering. Kursen ger kunskap om hur du omsätter trender och omvärldsförändringar i din verksamhetsplanering.

Pris: 28 000 SEK exkl. moms

Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm Anmäl dig

Är du endast intresserad av omvärldsanalysdelen, finns det en två-dagars grundkurs i omvärldsanalys. Läs mer om den här.

KURSDAGAR 
För hösten 2024 hålls etapp ett den 10-11 september och etapp två den 8-9 oktober.

PRIS
Erfarenheten har visat att det finns stora fördelar att vara flera deltagare från samma organisation under kursen. Arbetet i den egna organisationen blir lättare att sätta igång och driva med flera personer som behärskar metoderna. Med utgångspunkt i detta erbjuder vi följande rabatter när två eller fler personer anmäler sig från samma organisation:

  • En person: Full kursavgift
  • Två personer: 10 % rabatt för den andra kursdeltagaren från samma organisation
  • Tre personer: 15 % rabatt för den andra och tredje kursdeltagaren från samma organisation

KURSINNEHÅLL

Etapp 1: Introduktion till omvärldsanalys, Trendanalys, Nyckelhändelseinventering, Osäkerhetsanalys, Aktörs– och konkurrentanalys

Etapp 2: Sambandsanalys, Tillgångsinventering, Idé & strategigenerering, Strategivärdering, Kommunikation av omvärldsanalys, System för löpande strategisk omvärldsanalys

FÖR VEM 
Ledare, strateger, affärsutvecklare, produktchefer, organisationsutvecklare och andra som arbetar med omvärldsanalys och strategiarbete.

FÖRKUNSKAPSKRAV 
Inga formella förkunskaper krävs men du bör arbeta på strategisk nivå.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy