Kurs

Omvärldsbaserad strategi- och verksamhetsutveckling för offentlig sektor

Kraven på att balansera mellan kortsiktiga krav på budget i balans, organisatorisk effektivitet och långsiktig samhällsnytta är en utmaning för de flesta offentliga organisationer. Det blir inte lättare av att vi lever i en starkt föränderlig värld där en av nyckelutmaningarna är att med begränsade resurser agera på rätt sätt i alltmer komplexa handlingsmiljöer.

En nyckel handlar om att förstå den omvärld vi verkar i, omsätta denna förståelse till långsiktiga strategier samt implementera dem i existerande verksamhetssystem med tillhörande ledarskap. Det är genom att systematiskt analysera sambanden mellan olika förändringskrafter i nuet som vi kan förstå vilka som är de mest sannolika vägarna mot framtiden, vilka tjänster och verksamhetsmodeller som skapar framgång för den enskilda organisationen eller verksamheten.

Därför har vi skapat en sammanhållen kurs i omvärldsdriven strategi- och verksamhetsutveckling för dig som arbetar i en offentlig verksamhet. Det är en kurs fylld med användbara metoder och verktyg för att göra omvärldsanalyser, omsätta politiska visioner och mål samt ta fram välgrundade strategier och handlingsplaner som fungerar som ledstjärnor i vardagen.

Utbildningen ger:

  • Metoder som skapar nya strategier, baserade på både omvärldsförändringar och den interna situationen i organisationen.
  • Verktyg som lämpar sig för att testa hur väl nuvarande strategier eller affärsmodeller möter framtidens krav.

Efter kursen kommer du att kunna koppla ihop omvärldsanalys med strategisk verksamhetsplanering och innovation. Kursen ger kunskap och praktiska verktyg om hur du identifierar viktiga trender och omvärldsförändringar och hur du sedan på ett metodiskt sätt hanterar konsekvenserna av dem i den löpande verksamhetsplaneringen och verksamhetsutveckling.

Har du frågor om kursen?

Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

Pris: 28 000 SEK exkl. moms

Västra Järnvägsgatan 3 Stockholm Anmäl dig

Är du endast intresserad av att gå andra etappen av kursen (som fokuserar på att koppla ihop omvärldsanalys med strategiutveckling), vänligen kontakta oss på academy@kairosfuture.com för mer information.

Är du endast intresserad av omvärldsanalysdelen, finns det en två-dagars grundkurs i omvärldsanalys för offentlig sektor. Läs mer om den här.

KURSDAGAR 
Hösten 2024 hålls etapp ett 28-29 augusti samt etapp två 1-2 oktober.

PRIS
Erfarenheten har visat att det finns stora fördelar att vara flera deltagare från samma organisation under kursen. Arbetet i den egna organisationen blir lättare att sätta igång och driva med flera personer som behärskar metoderna. Med utgångspunkt i detta erbjuder vi följande rabatter när två eller fler personer anmäler sig från samma organisation:

  • En person: Full kursavgift
  • Två personer: 10 % rabatt för den andra kursdeltagaren från samma organisation
  • Tre personer: 15 % rabatt för den andra och tredje kursdeltagaren från samma organisation

KURSINNEHÅLL

Etapp 1: Introduktion till omvärldsanalys, Trendanalys, Nyckelhändelseinventering, Osäkerhetsanalys, Aktörs– och konkurrentanalys

Etapp 2: Sambandsanalys, Tillgångsinventering, Idé & strategigenerering, Strategivärdering, Kommunikation av omvärldsanalys, System för löpande strategisk omvärldsanalys

FÖR VEM 
Chefer, strateger, projektledare, planerare och utredare i offentlig sektor eller andra personer som har vana vid att tänka och agera ur ett ledningsperspektiv.

FÖRKUNSKAPSKRAV 
Inga formella förkunskaper krävs men det är en fördel att ha viss egen erfarenhet inom området. Du bör vara förtrogen med offentlig verksamhets förutsättningar.

DIGITALT INTYG
Efter genomgången kurs utfärdar vi ett digitalt intyg via plattformen True Original. Som deltagare kan du enkelt spara intyget som en PDF eller dela det digitalt på sociala medier. Till exempel kan du lägga till intyget på din LinkedIn-profil och koppla det till Kairos Future Academy som utbildningsföretag.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy