Kurs

International Certified Future Strategist

Delta i en internationell utbildning med lärare från fyra europeiska länder, som har nästan 100 års gemensam erfarenhet inom framtidsstrategi.

”ICFS gave me the tools and knowledge to be part of the process-management for our national future process Region 2050, a 2 year process with all regions in Sweden participating, led by Reglab. ICFS gave me confidence enough to both build and manage the process.” Magnus Jörgel, Senior Strategist at Region Skåne (Sweden)

Utbildningen "International Certified Future Strategist” (ICFS) hjälper organisationer att framgångsrikt hantera den allt mer komplexa miljö vi verkar i. Utbildningen följer TAIDA, ett beprövat analytiskt ramverk, kort för Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding och Acting. Denna metod ger deltagarna möjlighet till att steg-för-steg förstå teorin och praktiken inom framtidsstrategi och strategiutveckling. Varje etapp av utbildningen kommer att undervisas enligt skräddarsydda moduler, som bygger vidare på den kunskap och metod deltagarna har lärt sig i föregående etapper. Fokus för ICFs är den praktiska tillämpningen av TAIDA-modellen och hur med dess metodik kan använda sig av framtidsstrategier i deltagarnas egna organisationer.

Undervisningen sker på engelska i en internationell miljö med deltagare och lärare från flera olika länder. Utvecklingen av ICFS har finansierats med stöd från Europeiska kommissionens "Leonardo da Vinci Program for life-long learning".

“The course has particular strengths such as the specific examples, the ability to ask questions and receive detailed answers. Moreover, the practical work during the course gave me a more clear ability to understand all the tools.” Dimitrios Chelidonis, Thessalian Center for Innovation and Entrepreneurship (Greece)

Deltagarnas genomsnittliga betyg av 7 (år 2017)

I gained new skills and tools directly relevant for my job – 6,3

I gathered new insights and information relevant for my job – 6,3

I have developed my knowledge of foresighting methods and how to use these – 6,5

I will be able to transfer my learning into my professional context – 6,4

Utbildningen ger:

  • Kunskap i att leda framtidsstrategier i den egna organisation
  • Internationella perspektiv och internationellt nätverk
  • Kunskap om hur framtidssäkra strategier
  • Lära och tillämpa praktiska verktyg för trendanalys och scenarioplanering  
  • Kunskap i hur förbättra beslutsfattandet i turbulenta och osäkra miljöer
  • Verktyg i att effektivt kommunicera strategisk förändring

Hör vad några av deltagarna har att säga om kursen:

Har du frågor om kursen?

Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

Pris: 7 000 € plus VAT

Stockholm & Online

ANMÄL DIG
Observera att utbildningen hålls på engelska. Kontakta oss direkt för anmälan eller för mer information. Besök kursens officiella hemsida här.
 

KURSDAGAR

Kursen omfattar nio dagar, i fem etapper, varav tre är online och två på plats.

Modul 1: 30-31 jan 2025 (i Stockholm)
Modul 2: 6-7 mars 2025 (online)
Modul 3: 3-4 april 2025 (online)
Modul 4: 8-9 maj 2025 (i Stockholm)
Modul 5: 5 juni 2025 (online)

PLATS
Fysiskt på plats i Stockholm modul 1 och 4, online övriga moduler.

CERTIFIERING
Certifieringen är frivillig och ingår i utbildningsavgiften. Certifieringen har utvecklats tillsammans med ExMi of Sweden.

ICFS informationsbroschyr

Få den i din inbox