Kurs

Grundkurs i omvärldsanalys för offentlig sektor

Offentlig sektor har ofta andra utgångspunkter än privat sektor när det gäller relationen till omvärldsfrågorna. Dels bör det vara en tydlig rågång mellan politik och tjänstemän vilket i sin tur präglar fokus och syfte med ett omvärldsarbete. Dels upplever många offentliga företrädare inte att de tidshorisonter de arbetar med är lika kortsiktiga som delar av näringslivet tvingas ha som måttstock.

”Jag har fått med mig användbara verktyg för att kunna systematisera arbetet på vår myndighet. Jag har också fått ökat förtroende för att kunna leda mina kollegor i det arbetet och förmedla värdet av ett metodiskt angreppssätt till ledningen.”

Därför har vi tagit fram en grundkurs i omvärldsanalys som är anpassad till de förutsättningar som de som är verksamma i offentlig sektor har att
förhålla sig till. Det handlar om metoder för att göra analyser av i första hand övergripande samhällstrender, analys av hur olika aktörer och storheter samspelar och interagerar samt utifrån detta dra konsekvenser för den egna organisationen.

“Jag kommer att ha stor nytta av utbildningen, framförallt i att få till ett mer systematiskt arbete och att ställa krav på uppdragsgivaren. Men även i att ensa begreppsfloran på myndigheten."

Utbildningen ger:

  • Baskunskaper för att lyckas med grundläggande omvärldsanalys.
  • Redskap för att effektivisera omvärldsbevakning och analys.
  • Metoder för att analysera de samhällstrender och nyckelaktörer som formar framtiden.
  • Metoder för fortsatt utvecklingsarbete i den löpande verksamheten.
  • Omvärldspåfyllning i form av en föreläsning kring de mest aktuella trenderna med betydelse för offentlig sektor.

 

Har du frågor om kursen?

Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

Pris: 14 900 SEK exkl. moms.

Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm Anmäl dig

Denna 2-dagars kurs utgör första etappen i vår 4-dagars kurs Omvärldsbaserad strategi- och verksamhetsutveckling för offentlig sektor. Läs mer om den här.

KURSDAGAR
Kursen hålls 28-29 augusti 2024.
 

PRIS
Erfarenheten har visat att det finns stora fördelar att vara flera deltagare från samma organisation under kursen. Arbetet i den egna organisationen blir lättare att sätta igång och driva med flera personer som behärskar metoderna. Med utgångspunkt i detta erbjuder vi följande rabatter när två eller fler personer anmäler sig från samma organisation:

  • En person: Full kursavgift
  • Två personer: 10 % rabatt för den andra kursdeltagaren från samma organisation
  • Tre personer: 15 % rabatt för den andra och tredje kursdeltagaren från samma organisation

FÖR VEM?
Kursen vänder sig till chefer, planerare, eller personer med ansvar för omvärldsbevakning och omvärldsanalys i en kommunalorganisation, myndighet eller en person med ansvar för de frågorna i annan offentlig verksamhet, planerare eller andra som vill lära sig grundläggande metoder och verktyg för omvärldsanalys, intressentanalys samt metoder för att dra strategiska slutsatser av omvärldsutvecklingen.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Utbildningen har inga formella förkunskapskrav, men det är en fördel att ha viss egen erfarenhet inom området.

Efter genomgången kurs utfärdar vi ett digitalt intyg via plattformen True Original. Intyget kan du lägga upp på sociala medier som t ex Linkedin och knytas till Kairos Future Academy som utbildningsföretag.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy