Kurs

Framtida affärsmodeller

Framtidssäkra din affärsmodell

Hälften av toppcheferna i Norden tror att deras affärsmodell kommer vara föråldrad inom fyra år. Nya digitala lösningar, nya aktörer och förändrade kundbeteenden omstöper bransch efter bransch. Förändringstakten går allt snabbare och livslängden för företag och affärsmodeller allt kortare.

Därmed blir det också viktigare än någonsin att framtidssäkra sin affärsmodell – något vi på Kairos Future hjälpt organisationer med i 30 års tid.

Som deltagare på vår kurs får du under en intensiv dag lära dig konkreta metoder för att utveckla affärsmodeller utifrån ett omvärldsbaserat förhållningssätt. Du kommer få arbeta med färdiga case, men har även möjlighet att analysera din egen affärsmodell. Du kommer lära dig att beskriva, visualisera och analysera affärsmodeller utifrån omvärldens förändrade krav. Med våra verktyg och metoder får du vindtunneltesta affärsmodellen mot centrala trender och osäkerheter för att på sätt identifiera såväl risker som möjligheter. Och du får verktyg för att ta fram idéer kring hur affärsmodellen kan anpassas för att bättre möta såväl samtid som framtid.

Innehåll:

  • Föreläsning med fokus på viktiga trender och disruptiva förändringar.
  • Affärslandskapets fyra förändringsfaser och hur du analyserar er position och vad som kan komma härnäst.
  • Introduktion och arbete med modellen Business Model Canvas.
  • Vindtunneltest där vi analyserar centrala trenders och disruptiva förändringars hot och möjligheter för olika delar av affärsmodellen.
  • Utveckling av affärsmodellen. Utifrån den analys som gjorts arbetar vi kreativt med att ta fram idéer kring hur affärsmodellen kan anpassas för att möta dagens förändringar och framtidens krav.

Utbildningen ger:

  • Insikt om centrala megatrender samt affärslandskapets fyra faser av disruptiv förändring.
  • Baskunskaper för att beskriva, vindtunneltesta och utveckla en affärsmodell.
  • Metoder för fortsatt utvecklingsarbete och innovation i den egna verksamheten.

 

Pris: 7 800 SEK exkl. moms

På förfrågan Anmäl dig

KURSDAGAR
Kursen omfattar 1 dag.

FÖR VEM
Kursen passar alla som har ansvar för att driva utvecklingen av en produkt eller ett affärsområde, t.ex. VD, produktchefer, affärsutvecklare, strateger, innovation managers eller chefer.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Utbildningen har inga formella krav, men vi rekommenderar att man har förkunskaper i omvärldsanalys eller viss egen erfarenhet inom området.

TIPS: För dig som saknar erfarenhet av arbete med omvärldsanalys rekommenderar vi en kurs i omvärldsanalys, Grundkurs i omvärldsanalys.

AVGIFT
Kursens avgift är 7 800 SEK exkl moms. Paketpris för Grundkurs i omvärldsanalys + Framtida affärsmodeller är 15 900 SEK exkl. moms

KURSINTYG
Efter genomgången kurs utfärdar vi ett digitalt intyg via plattformen True Original. Intyget kan du lägga upp på sociala medier som t ex LinkedIn och koppla till Kairos Future Academy som utbildningsföretag.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy