Kurs

Bygga systematisk omvärldsanalys

Att tänka utanför boxen, att höja blicken, att utveckla verksamheten med ett utifrån-och-in-perspektiv istället för tvärtom. De här idiomen är välbekanta eftersom de ringar in en utmaning som snart sagt alla organisationer kämpar med: att styra den egna verksamheten utifrån omvärldens förändring och målgruppernas behov.  

Omvärldsdriven verksamhetsstyrning (OVS) är en beprövad verktygslåda och systematik som kraftigt förstärker ledningsgruppers möjlighet att styra sina verksamheter i en framtidssäker riktning.  

I basen för OVS ligger en systematisk löpande omvärldsanalys, väl integrerad i organisationens befintliga rytm. Här identifieras trender och dess konsekvenser, ibland också scenarier, allt sammantaget en grund för innovation av arbetssätt, organisering, tjänster och produkter. 

Till omvärldsanalysen adderas ett arbetssätt som säkerställer att gjorda insikter också får påverkan på verksamhetsutveckling och löpande styrning. Liksom för omvärldsanalysen är utgångspunkten att förändra så lite som möjligt av befintliga arbetssätt så att införandet av OVS blir så friktionsfritt som möjligt. 

Resultatet är en mer resilient verksamhet som genom OVS har ökat sin förmåga att agera snabbt och smart i mötet med framväxande hot och möjligheter i omvärlden. 

Utbildningen ger:

  • Förståelse för kopplingen mellan omvärldsanalys och strategisk ledning och styrning 
  • Konkreta bilder av hur en systematisk löpande omvärldsanalys kan utformas i olika organisationer 
  • Exempel på hur resultaten från omvärldsanalysen på ett systematiskt sätt kan tas tillvara i den strategiska styrningen av en verksamhet 

 

Pris: 7 900 SEK exkl. moms

KURSDAGAR
30 maj kl 9.30–17.00

FÖR VEM 
Kursen vänder sig till chefer, medlemmar i ledningsgrupper, utvecklingsstrateger och ansvariga för omvärldsanalys.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Det är en fördel om du är bekant med grundläggande begrepp inom omvärldsanalys. Inför kursen kan du ta del av en kort introduktionsfilm till omvärldsanalys. 

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy