Kurs

AI i praktiken – Lär dig ”prompt engineering”

Stora språkmodeller (så kallade “LLMs”) har på kort tid visat sig vara extremt användbara i vardagen för alla kunskapsarbetare, vill säga alla som använder sin intelligens för att skapa värde i sitt arbete. I vår halvdagskurs om prompt engineering får du lära dig hur du kan bäst nyttja språkmodellernas potential i ditt arbete. På Kairos Future har vi arbetat med AI och utvecklat AI-verktyg sedan 2009 och är väl lämpade att hjälpa dig att komma igång med AI för vardagliga uppgifter.

Varför är prompt engineering viktigt?

I dagens snabbt föränderliga tekniska landskap revolutionerar generativ AI-verktyg sättet som företag arbetar på. Genom att lära dig hur du effektivt kommunicerar med dessa kraftfulla språkmodeller kan du:

 • förbättra beslutsprocesserna
 • effektivisera arbetsflöden och öka produktiviteten
 • få värdefulla insikter och generera innovativa idéer
 • ligga steget före konkurrenterna

Utbildningen ger:

 • Förstå grunderna i stora språkmodeller och deras kapacitet
 • Utforma effektiva prompter för att få korrekta och insiktsfulla svar från LLM:er
 • Utforska verkliga tillämpningar av prompt engineering
 • Få praktisk erfarenhet av att optimera LLM:er för dina specifika affärsbehov
 • Upptäck bästa praxis och strategier för att integrera LLM i ditt arbetsflöde

Våra instruktörer guidar dig genom svårigheter och fallgropor med prompt engineering och ger dig den kunskap och de färdigheter som behövs för att frigöra LLM:s fulla potential.

Vill du integrera generativ AI i dina tjänster eller produkter, förbättra din content creation process eller förstå och effektivt använda AI-tjänster som beslutsstöd? Oavsett om du är produktutvecklare, marknadsförare eller företagsledare är den här kursen utformad för att stärka dig.

Pris: 2900 exkl. moms

Anmäl dig

FÖR VEM
Alla som behöver eller vill utveckla hur de kan använda generativ AI

 • t ex produktutvecklare,
 • marknadsförare,
 • projektledare
 • företagsledare

FÖRKUNSKAPSKRAV
Utbildningen har inga formella förkunskapskrav. Ta med din egen dator.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy