Rapport

Tankesamhället och kommunerna del 1

Del 1 av serien med idéskrifter om T-samhället och kommunerna

Tankesamhället och kommunerna del 1

Att världskartan är på väg att ritas om i grunden är nog de flesta eniga om. Men vilka är drivkrafterna bakom utvecklingen och vad innebär detta i praktiken för nationer, regioner och orter? 

Den globala ekonomiska och politiska tyngdpunkten förskjuts mot sitt historiska centrum, Asien. Datorerna är på god väg att bli våra nya tankeslavar. Världens högst värderade bolag i denna stund, Apple, är byggt på ”tänkande”, inte råvaror eller produktionskapacitet. Närheten till tankar och idéer har kanske aldrig varit viktigare än nu, och det urbana livet är nu normen, inte bara i väst utan i majoriteten av världens länder.

Detta är den första rapporten av en serie idéskrifter om T-samhället och kommunerna, resterande rapporter finns att hitta under rubriken relaterat innehåll till höger.
 

Publicerad: 2012