Rapport

Tankesamhället och kommunerna del 5

En fördjupning i industrins framtid i Tankesamhället

Tankesamhället och kommunerna del 5

I decennier har tänkare och politiker sjungit tjänstesamhällets lov och hävdat industrisamhällets snara död. Men tecken finns på att trenden vänder, och att ett utvecklat, avancerat och högkvalificerat tjänstesamhälle endast är möjligt i ett symbiotiskt förhållande med en varuproducerande industri.

Så hur ser egentligen framtidens framgångsrika T-samhällen ut – är de tjänste- eller rent av varudrivna? Och kommer en återindustrialisering av Sverige med nödvändighet innebära en comeback för gamla industriorter, eller kommer industrin följa samma mönster som den kunskapsintensiva tjänstesektorn? Är det enda möjliga T-samhället i själva verket ett TI-samhälle, ett TankeIndustrisamhälle?

I denna, den femte idérapporten inom projektet "Tankesamhället och kommunerna" har vi fördjupat oss i industrins framtid i Tankesamhället. 

Publicerad: 2013