Rapport

China's Three Waves of Innovation

China's Three Waves of Innovation

Kina rusar nu snabbt uppför innovationstrappan. Vad och vilka driver på?  

Bara de senaste tio åren har ansökningarna av uppfinningspatent av aktörer baserade i Kina ökat med i genomsnitt 27,2 procent per år. År 2000 gjordes cirka 30 000 ansökningar; 2010 var siffran 230 000. Det visar den analys av över 2 miljoner uppfinningspatent från 1985 fram tills idag som Kairos Future har gjort. Analysen ger information om innovationslandskapets karaktär, vilka som driver det, var innovationsklustren finns och hur detta har förändrats över tid. 

Publicerad: 2012