Rapport

Tankesamhället och kommunerna del 4

Deltagande gör skillnad

Tankesamhället och kommunerna del 4

Sverige är i rask takt på väg mot ett T-samhälle – ett samhälle där regioners och kommuners, såväl som företags, framgång hänger samman med förmågan att koppla upp sig mot och dra nytta av omvärlden, fokusera, höja kunskapsintensiteten och samla kraft.

Det handlar kort sagt om att bli ett gravitationscentrum i de system man verkar inom. Vad händer då om man beskriver kommuner utifrån de två dimensionerna koncentration och storlek respektive kontakt (mätt som arbetspendling över gränsen)? Hur påverkar det strategiska läget i detta avseende en kommuns förutsättningar och lämpliga strategier? Det är vad vi diskuterar i denna avslutande rapport, "Deltagande gör skillnad", i serien om Kommunerna och T-samhället. 

Publicerad: 2012