Rapport

The Cry For The Crowd: 7 Steps To an Innovative Company

The Cry For The Crowd: 7 Steps To an Innovative Company

Förr hette det förslagslåda. Nu heter det Idea Management Platform, och allt fler stora och mindre företag och organisationer tar till ny teknik för att accelerera idéutbyte och innovation internt.

Forskningen visar att det inte räcker med en innovativ kultur, det krävs processer och arbetsformer också. Samtidigt är ofta nya arbetsätt kortaste vägen till en ny kultur. Så, vilka verktyg och arbetsformer kan användas för att höja innovationsnivån och engagera fler mer? Läs om våra idéer i artikeln 7 Steps To An Innovative Company, den första rapporten av tre i serien "The Cry For The Crowd".

Publicerad: 2013