Rapport

Den nya köpprocessen: Att sälja ett köp

Kundens drivkraft som en del av säljstrategin

Den nya köpprocessen: Att sälja ett köp

Idag rör sig konsumenterna mellan den digitala och analoga världen, de använder sig av många olika kanaler i sin köpprocess och gör det motiverat. Oavsett vad man säljer och hur man säljer, måste djupare insikter om kundernas drivkrafter vara en del av säljstrategin.

Att vara i ett ständigt ”köpmode” kanske egentligen inte är något nytt, men den ständiga tillgången till företagen via digitala lösningar möjliggör för köpet att komma till uttryck också i handling på helt nya sätt: Genom kvällsgoogling, att läsa forum, jämföra priser, handla utomlands, diskutera med andra anonyma konsumenter – och att ständigt kunna bevaka nya och gamla produkter och erbjudanden online.

Att förstå ”varför” och inte bara ”hur” är en av de viktigaste framgångsfaktorerna när nya strategier ska formas. Att förstå ”varför” i relation till nya köpprocessen kan vara avgörande.

Publicerad: 2014