Rapport

Tillväxtvärk?

Tillväxtvärk?

Framtidsutmaningen för många branscher är att vinna talangjakten, att lyckas locka till sig tillräckligt många av de bästa medarbetarna med rätt inställning och utbildning. Utbildningarna behöver anpassas till morgondagens krav och växande/minskande utbildningsbehov. Besöksnäringen är en växande näring som står inför dessa utmaningar. På uppdrag av utbildningsrådet för hotell- och restauranger (UHR) har Kairos Future tagit fram rapporten – Tillväxtvärk? – om branschens framtida kompetensutmaning.

Behovet av personal med branschspecifik utbildning är stort. Kairos Futures beräkningar visar att personalstyrkan inom hotell- och restaurangbranschen kommer att behöva öka från 140 000 till 190 000 anställda fram till 2023. Med en hög omsättning av personal innebär det ett årligt rekryteringsbehov på mellan 40 000 och 50 000 personer. Att hitta, utveckla och behålla kompetens blir därför den centrala frågan under de närmaste tio åren.

Publicerad: 2014