Rapport

Fusklapp för framtidsfolket

Fusklapp för framtidsfolket

Kairos är den kvalitativa tidens gud enligt grekisk mytologi, och används i bemärkelsen tid för förändring. Den som lyckades fånga Kairos hårpiska där han rusade fram över Olympen, kunde stoppa tiden och få tid för förändring.

För 25 år sedan formulerade vi några budord som beskriver villkoren i den tid vi lever. De kom att bli vår mest eftertraktade skrift någonsin och har tryckts och spidits i över 200 000 exemplar. På allmän begäran ger vi nu ut 'Fusklapp för framtidsfolket' på nytt, i en varsamt reviderad nyutgåva.

Publicerad: 2017