Rapport

Tankesamhället och kommunerna del 3

T- index och framgångsfaktorer

Tankesamhället och kommunerna del 3

Att attrahera talang och kapital är ett måste för kommuners tillväxt i det allt mer specialiserade samhälle vi går till mötes. Ett T-samhälle där ”tankar och tänkande” är den nya produktionsfaktorn. Detta är den tredje delen av fyra om Tankesamhället och kommunerna.  I den här delen mäter vi vilka kommuner som har attraktionskraften, kunskapsintensiteten och nätverket för att överleva i Tankesamhället. 

T-indexet fångar tre centrala dimensioner; koncentration (befolkning och inpendling), kunskapsintensitet (högutbildade och arbetsplatser inom kunskapsbranscher), samt nätverk och kontakt (regionexport, importföretag, pendling och medlemmar i professionella nätverk). Storstäder och förortskommuerna till de dynamiska storstäderna toppar listan över kommuner som har bäst framtidskapacitet. Stockholm ligger högst,  medan Solna och Sundbyberg – båda delar av tätorten Stockholm – kommer på andra respektive tredje plats.

Vissa kommuner lever inte fullt upp till förväntningarna, medan andra lyckas betydligt bättre att utnyttja sina tillgångar och förutsättningar. I rapporten rankar vi  vilka kommuner som överträffar sina förväntningar. 

Publicerad: 2012