Rapport

The Cry For The Crowd: 4 Steps To Crowdsourced Intelligence

The Cry For The Crowd: 4 Steps To Crowdsourced Intelligence

Hur gör man omvärldsanalysen relevant, bred och spännande? Hur ser man till att inte missa det mest uppenbara, eller det allra senaste?

Hur ser vi till att vi får inflöde från alla delar av organisationen och från dem som finns längst ut mot kund och marknad? Det är frågor som snart sagt varje organisation brottas med, inte minst när omvärldsanalysen ska uppdateras inför strategi- och affärsplanearbete.

Att på ett systematiskt sätt fånga relevanta signaler trender i omvärlden är en av de mest centrala framgångsfaktorerna i dagens turbulenta värld. Men hur kan vi göra det på ett smartare sätt? Hur kan vi automatisera mer och hur kan vi engagera ännu fler? Hur kan vi bli bättre på att fånga den stora bilden och de relevanta signalerna och bli kvitt det dränkande bruset? Läs om våra idéer i denna artikel, den sista av tre i serien "The Cry For The Crowd". 

Publicerad: 2013